اولین قدم تماس بـا مـاسـت , قـدم بردار!
بهترین خدمات دهنده ی خدمات پذیرش و ویزای دانشجویی بهترین دانشگاه های "آلـمان" و "اتـریش"
چـرا مـا ؟ چـرا آلــمان ؟ چـرا اتـریش؟
چرا ما ؟

همیشه در مواجهه با تعداد زیاد موسسات محترم اعزام دانشجو این سوال برای دانشجو و خانواده دانشجو پیش می آید که آیا این موسسه بهترین انتخاب است ؟ آیا میتوان به حرفه ای بودن کار شان اعتماد کرد؟ باور به لزوم احترام به اطمینان مشتری منجر به تشکیل مجموعه ای در سال 1384 با میزان اعزام سالانه 80 دانشجو کارشناسی170 دانشجوی کارشناسی ازشد و 12 دکترا شد که با در نظر گرفتن و پیش بینی تمامی دل مشغولی ها,دغدغه ها و خواسته های داوطلب کادری را فراهم کرده است که سال ها پیش تمامی این راه ها رو تجربه کرده اند و اکنون با کوله باری از اندوخته های حرفه ای و در نظر گرفتن همه ی نیاز های دانشجو از بدو مشاوره اولیه ,انتخاب رشته تا سکونت دانشجو در کشور,این اطمینان را به دانشجو میدهد که بهترین گزینه را انتخاب کردید.

از این رو ما با بهرهمندی از همکارانمان متشکل از دانش آموختگان مسلط به زبان ,مترجمان و وکلای حرفه ای و تجربه ی بیش از 10 ساله در زمینه اعزام دانشجو مجموعه ای را گرد آوردیم تا در مسیر شکوفایی استعداد های دانشجویان کشورمان قدمی برداریم.


بیشتر بخوانید
درباره ما

AZARBAD International Services Logoضض


بیشتر بخوانید
درباره ما

AZARBAD International Services Logoضض


بیشتر بخوانید